Livid Muchinguri fires salvo

26 Jul, 2014 - 03:07 0 Views
Livid Muchinguri fires salvo Cde Oppah Muchinguri

The Herald

Cde Oppah Muchinguri addresses delegates during the Women's League meeting in Mazowe yesterday

Cde Oppah Muchinguri addresses delegates during the Women’s League meeting in Mazowe yesterday

Takunda Maodza Assistant News Editor
President Mugabe was subjected to an election and anyone eyeing any position in the party must be chosen by the people to prevent the hijacking of the revolution by opportunists, Zanu-PF Secretary for Women’s Affairs Cde Oppah Muchinguri has said.
Speaking in Mazowe yesterday where the Women’s League unanimously recommended the appointment of First Lady Amai Grace Mugabe as Secretary for Women’s Affairs, Cde Muchinguri said Zanu-PF was no longer the vibrant revolutionary party it used to be due to infiltration by ambitious opportunists.

“Tinotsigira baba wedu kusvika ivo vega vataura kuti ndaneta. Muparty mazara zvipfukuto mhai, zvisingazivi kwatakabva, patiri nekwatiri kuenda. Vanhu varikuuya kushopping muZanu-PF vasingazivi kuti Zimbabwe yakauya neropa (We back President Mugabe till he voluntarily retires. The party is full of weevils who do not know where we came from. Opportunists are just coming to shop for positions in the party, they do not know that this country came to be at a huge cost of innocent blood),” Cde Muchinguri said.

Some ambitious party leaders, Cde Muchinguri said, were so impatient to the extent that they wished President Mugabe to step down for selfish reasons.

“Vamwe vakanga vasingade maelections (2013) vava kuti tabatana neMDC. Vamwe vava kuti Baba ngavaende hanzi vachembera. Baba vaMugabe vakaswatuka. Munhu anozvininipisa, vanotanga vafunga vamwe vanhu vasati vazvifunga ivo (Some didn’t want elections in 2013 saying they were working well with the MDC. Some said the President must step down because he was old. President Mugabe is an upright man. He puts the interests of others ahead of his own),” Cde Muchinguri said.

She added: “Ma divisions ava muparty haatikomborere. Kunevamwe vatononokerwa vava kuti vaMugabe ngavachibva. Tinozviziva Amai hatitaurirwe tirimo mukati mezvigevenga (The divisions in the party do not help us. There are some who can’t wait their turn who are now saying President Mugabe must go. We know it, we know we are surrounded by schemers).”

Cde Muchinguri said the Women’s League knew those destabilising Zanu-PF.
“Asi tinowaziwa vanhu vacho. President vakavhoterwa nevanhu tinoda kuvhoterwa kwete kuzvi imposer on people. Kwava nekatsika kemob psychology. We end up tava nemaleader asina kubva kuvanhu. Munhu akavhoterwa ndi President Mugabe. Munhu wese ngaaende patest (We know those who are scheming. President Mugabe did not impose himself, people voted for him. We do not want people who impose themselves. There  is a trend of mob psychology which will give us unelected leaders. President Mugabe has the mandate, everyone must be subjected to the electoral test),” she said.

Cde Muchinguri said Zanu-PF provincial elections held last year ushered the wrong people into office.
“After elections kwakabva kwaitwa ma elections echitsotsi. Mamwe acho vamwe vakapinda vasina kusevha kana musero (cells), ndivo vakapinda mumapositions. Ndiri kutaura izvi nekuti musangano we Zanu-PF watakasiya vamwe kuMozambique, Zanu-PF yachinja haisisiri Zanu-PF chaiyo. Vamwe vaivhoterwa mumabhawa vachitenga vanhu Mhai. Vakatsvagwa vanopopota kuti vadzikisire vanhu vanenge vari pachokwadi (After the harmonised elections we had sham party elections. Some people who were not even in the cells were voted for. The Zanu-PF of the liberation struggle is not this Zanu-PF. Some were buying votes in bars, they looked for hecklers to denigrate genuine cadres),” she said.

Added Cde Muchinguri: “Toti vanhu vakapinda nechitsotsi ikezvino tirikuenda kumaelections the Women ne Youth League vanhu vava ku imposer kuti tirikuda uyu. Haisi Zanu-PF yava imwe party. Uvone munhu wacho arikuita izvozvo akauya nezuro muparty. Manyangira yavona. Iko zvino vari busy kudzinga vanhu kuti vasa contester. We are not fools. Mungaita pamusoro asi povho pasi irikuona (We are now going for elections for the Women and Youth Leagues, the imposition of candidates has started again. This is not the Zanu-PF we know, its another party. Those who are scheming are Johnny-come-latelies. We are vigilant this time.

“They are busy suspending people so that they become ineligible for election. You may do it at the top but the grassroots is watching),” she added.

Cde Muchinguri said the internal fights over positions in the party had seen some people being targets of elimination by rivals.
“Isu taida kuurawa kakawanda — muma car accidents, mun’anga. Hatityi, chakatiponesa muhondo hamuchizivi (Some wanted to kill us, in contrived car accidents, using witch doctors but we are not afraid. We survived the war, you do not know what made us prevail),” Cde Muchinguri said.

She said only Amai Mugabe would bring sanity in the Women’s League.
“Vaindidherera ini. Varume vakanga vavakuti musaite ma meetings nezvimwe zvakawanda.
“Regai titange Chimurenga tichivaratidza kuti tiri pano (Some thought I was a pushover. Some men saying do not hold meetings and so forth but now we are starting the revolution to show them we are here to stay),” Cde Muchinguri said to applause from delegates..

Amai Mugabe thanked Cde Muchinguri for the powerful speech.
“Experience is the best teacher. That was a powerful speech,” she said.

Zanu-PF Youth and Women’s Leagues are holding their conference next month while the party goes for an elective congress in December.

Share This:

Sponsored Links