Pastor Gumbura back in court for rape

court hammer editTendai Rupapa Senior Court Reporter
A POLYGAMOUS Harare pastor suspected to be a serial rapist was yesterday back in court facing fresh allegations of raping three women from his church on different occasions.
This brings to five the number of female congregants that have reported rape cases against Pastor Robert Martin Gumbura who is the founder of RMG End Time Message.

He was recently acquitted on another charge of allegedly offering sex lessons to a married female congregant and vowing to sexually satisfy her.

Gumbura allegedly threatened the victims with death spells.
It is alleged he told them that he would commit them in the hands of the devil and that death would be imminent before giving examples of people from his church who had died due to his death spells.

On the third count, Gumbura is jointly charged with his secretary Tendai Ganyani who allegedly assisted him in raping a girl he had adopted.

Gumbura and Ganyani were not asked to plead when they appeared before Mr Donald Ndirowei who advised them to apply for bail at the High Court before remanding them in custody to December 2.

Gumbura is facing three counts of rape and an additional count of contravening the Censorship and Entertainment Control Act after he was found in possession of pornographic material.

The man of cloth has two pending rape cases before the same courts.
Prosecutor Miss Sharon Mashavira alleges that sometime in January 2005, Gumbura took one of the complainants from her workplace to his house on the pretext he wanted to counsel her for having a relationship with a non-church member.

Gumbura then demanded to be intimate with her and the woman told him that she was having her monthly menstruation.
On a different date, Gumbura allegedly ordered the woman to come to his house before quoting verses from the Bible which he said upheld his moves of wanting to sleep with her.

He allegedly raped her once and ordered her not to tell anyone or else he would curse her with death.
Thereafter Gumbura on several occasions would allegedly engage into sexual intercourse with the woman who complied in fear of death.
It is alleged the woman fell pregnant twice and Gumbura facilitated the termination of the pregnancies.

On the second count, it is alleged Gumbura raped one of his wives’ younger sister.
It is alleged he ordered his sister-in-law to accompany him to a food outlet in Gweru to buy ice cream in the evening.
He allegedly parked his vehicle at Fair Mile Motel and took her to one of the rooms where he raped her.

He justified his actions by telling her that what had happened was a revelation from God before giving her examples of people who died after they were cursed by him.

The State further alleges that Gumbura took advantage of an underprivileged girl whom he had adopted and raped her with the help of Ganyani.

Ganyani ordered the girl to enter into Gumbura’s office and locked the door from outside.
After raping the girl, it is alleged Gumbura phoned Ganyani and ordered her to unlock the door.

All the women later reported the rape cases after seeing that the other women who were raped by him had reported their cases to the police and had not died.

As the police went to arrest Gumbura, they came across two pornographic DVD’s in his brief case and 16 DVD’s in Ganyani’s office.
Mr Emmanuel Samundombe of Antonio and Dzvetero legal practitioners is representing them.

Pin It
 • JZ

  religion is meant for the good of humanity, without checks religion can be used for selfish and evil acts

 • kokorigo

  Endtime message truly

  • gutu chitovah

   end time MASSAGE

 • Mai chipo

  Mirai tikuudzei isu tisu vamwe vevasikana ivava taimbopindawo kuchechi iyoyi tikaitwa zvimwechete izvozvi nagumbura murume…. Reporter forgot to mention kuti madvd eponograph acho masister emuchechi imomo, vana ma ****

  • ceeeeeeeeeee

   People this is not the founder of the End Time Message this man backslide long back and was excommunicated kudhara from the End Time Message because of his diabolic acts after being caught red handed. To satisfy his lust he started his own church introducing the doctrine of polygamy. This is a lesson to all people out that kana watadza humble yourself and repent to break that spirit otherwise mweya unokusvitsa pakaoma. You will surely reap what you sow

   In every gathering there are 3 kinds of believers 1. Unbilevers 2. Make Believers 3. True believers you can’t run away from that but to have to throw away the water with the baby thats not right

   Koo vana Peter church yavo yaifanira kuvharwa here nekuda kwana Ananias naSapphira

   YaMoses yaifanira kuvharwa here nekuda kwana Dathan naKorah

   Nehemiah aivanavo wani vana Tobiah naSanballat

   YaJoshua maiva naAchan wani

   Solution vatadza ndivo ngavafire zvivi zvavo saVaGumbura ava

   There is going to be a true word Bride without spot without wringle even in the midst of all this confusion my brother. Zvinoendesa vamwe kugehena vamwe zvinovaendesa kudenga.

   Mvura dzimwe dzakanyudza vanhu dzakaponesa Noah ari mungarava munguva yake

   Peninah aifanira kuvapo kuti Hannah aiite Solomon nekumunyomba kwaaiita So its all in order God has not lost control of His world its working to the fulfilling of His divine plan

   William Marrion Branham NEVER preached polygamy nhema dzana VAGUMBURA nevamwe vavo vakawa nehupombwe asi havadi kubuda pachena kuda kuhwanda nezita rechechi vanhu vachiita hupombwe. Adam akapiwa Eve mumwe chete mbabvu yakashota pamurume ega ega imwe chete ndiyo inozadziswa nemudzimai wako MUMWE CHETE ko wechitwo anokwana papi ipapo wakuda kufamba wakamheya here sebhazi rafa suspension. NO SIR IN THE BEGINNING IT WAS NOT SO ONE MAN ONE WOMAN.Vana David nana Solomon vamunoshandisa ava they were typing Christ who has a many membered BRIDE wava Kritsu here iwe kana kuti His type. Chiendaika munorora zvipfeve saHosea kana kuzvisungirira saJudas nekuti bhaibheri rakati go do likewise pana JUDAS. KUsanzwisisa shoko chete mavharwa meso nehupombwe.The bible says if you look at a woman to lust after her u have committed adultery. Saka unozoona kunaka kwemumwe mudzimai sei iwe uine wako usina kuita huipombwe. Ndihwo hupombwe hwachoka uyu. The Same Prophet William Marrion Branham said your WIFE SHE MUST BE THE ONLY ONE IN THE WORLD otherwise don’t marry her so imi barika murikuritora papi muma spoken words

   Watigumbura sezita rako Ngwarirai mazita amunopa vana anechizoro ndokusaka Jacob akachinja zita kunzi Israel Jacob means surplanter chionaiwo zvaaita kubira bhudi nababa bofu sure navatezvara. zvakatotora name change

   All the same nyangwe nana Dathan naKorah vakamedzwa nenyika nekuda kwemweya yana Gumbura iyi asi variko vakasvika kuCanaan

   Mweya haife vanhu ndivo vanofa

   Tinosvika chete kana mbeu yaMwari yakaiswa matiri before the foundation of the world

   Kana uchienda kuZvishavane from Gweru varipo vanoburikira paBoterekwa apa nekuti vasvika kwavari kuenda asi iwe uir kuenda kuZvishavane haumbozvinetse nazvo nekuti hausati wasvika kwauri kuenda

   Vasvikawo paBoterekwa ravao vanogumbura ava asi handei pressing towards the mark of the High calling

   Huku dzinoenda kudenga asi rinenge riri remba isu zvapungu tinosvika kudenga chaiko hatizvinetse nehuku idzi dzichiri kunetswa nemadhimoni akapusa kudai ehupombwe

   Tarisai miedzo yaiwira JOB 10 macoffin one time Inyaya yelevel yaaifamba mairi mumweya

   RMG Independent End Time Message Church Ndokuti chiii ikoko is this reffering to this cult yakatangwa naGumbura muGweru awa nehupombwe at least its called independent to show that ndezvemadhimoni vakabuda mushoko kare kare. Uyu Mwari watinonamata haarwirwe anozvirwira ega. Hanzi naGamaliel kana zvinhu izvi zviri zvechokwadi siyai tione zvinoenda mberi asi kana zvisiri zvechokwadi hakuna kwazvinoenda. Time initself is a great test.The cogs of God’s wheels grind slowly but THEY WILL SURELY CATCH UP WITH YOU.

   Afira zvivi zvake saAnanias naSapphira sure kunyepera Mweya Mutsvene kufamba munhu achisvibisa zita rechurch hanzi ndini founder weEnd Time Message neshoko rine Pillar of Fire iri woti unosvika kupi. Phineas akauraya vaitora vekuMoab nejavelin munhu ngaafire zvivi zvake sana Achan. Kana munhu awa ndakadzidza kuti mushonga tendeuka confess your faults James 5:16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

  • ceeeeeeeeeee

   People this is not the founder of the End Time Message this man backslide long back and was excommunicated kudhara from the End Time Message because of his diabolic acts after being caught red handed. To satisfy his lust he started his own church introducing the doctrine of polygamy. This is a lesson to all people out that kana watadza humble yourself and repent to break that spirit otherwise mweya unokusvitsa pakaoma. You will surely reap what you sow

  • tasara

   tell us more, what is the church itself doing about his abuses. We hear you guys leave the issue to God without you conducting a judicial hearing for your wayward church members and pastors. I understand this is not the first time your pastors are into this mess. While pastors are human there must be some disciplinary action to be taken in such cases like what God did to David.

 • Mfanekhaya

  “All the women later reported the rape cases after seeing that the other
  women who were raped by him had reported their cases to the police and
  had not died.” Really?! What kind of people are we dealing with here?

  • Tendekayi Machivenyika

   Have pity my friend, people are scared out there. These evil ‘men of God’ are instilling the fear of God into these poor people and they simply comply.Just go to any church where the people are shouting ‘hiriri! hiriri!’ and tell them their pastor has done this and that, noone will believe you, especially these poor orphans which this guy was taking in purporting to help them. Remember that pastor who raped about ten women (maybe there are others who are afraid or ashamed to come out) after telling them that’s the way he administers ‘holy medicine’? Noone in their right senses would believe it but it happened.

 • ceeeeeeeeeee

  This is fallen former Pastor of End time message who started his own independent RMG which he was using as a vehicle to fulfill his lustful spirits preaching polygamy in the process. The cogs of God’s wheels grind slowly but they will surely catch up with you

 • Munhumutema

  This guy aitozviita chete. I have heard other people who would talk about him, aitora nherera ochengeta and then force them to be their wives, its a cult and the sad part is those who are the wives are orphans and even if they are raped or abused the young girls would be told ” ndokupai kuna satani and u will die” and so it is true I once heard someone saying that. Finally 8 years later the truth has come out.

 • malachi 4vs5

  Let weeds and grain grew together, by their works and fruits you shall know them.