Court orders cops to refund ‘prostitutes’

Mashudu Netsianda Senior Court Reporter
A Bulawayo High Court judge has ruled that the arrest and fining of three local women, for allegedly loitering for the purposes of prostitution, was illegal and ordered the police to refund them within two weeks.

Justice Nokuthula Moyo made the ruling following a court application by Lindiwe Moyo, Lingiwe Moyo and Renny Sithole citing the Minister of Home Affairs Ignatius Chombo, Police Commissioner-General Dr Augustine Chihuri, the officer-in-charge of Bulawayo Central Police Station, Inspector Loyiso Mpofu and one Constable Chipfira as respondents.

The three, through their lawyers, Phulu and Ncube Legal Practitioners, accused the police of violating their constitutional rights and detaining them unlawfully.

The trio was arrested on April 17, 2015 shortly after 5am while standing outside Golden Grill food outlet situated between Fort Street and 10th Avenue .

They denied any wrongdoing, saying they were forced to pay admission of guilt fines.

“The arrest of the applicants on April 17, 2015 is hereby declared illegal and their subsequent payment of admission of guilt fines is declared invalid and they are therefore entitled to a refund for the money paid as fines,” ruled Justice Moyo. The judge also ordered Inspector Mpofu and his subordinate, Constable Chipfira to pay the legal costs.

The three women, in their application sought an order compelling the respondents to refund each of them the $5 admission fine.

In her founding affidavit, Lindiwe said the charge under which she and her colleagues were arrested on was invalid.

She argued that they were arrested for a non-existent crime of loitering for the purposes of prostitution, which was provided for under Section 4 of the Miscellaneous Causes Act that was repealed in 2006.

Under the new law, the Criminal Law (Codification and Reform) Act, there is no longer a crime called loitering for the purposes of prostitution.

Last year, the Constitutional Court ruled against the routine arrest of women on allegations of soliciting for paid sex in the streets.

The court said as long as there were no men who would confirm being approached by the women for the service the arrests were unconstitutional.

Lingiwe and Sithole in their High Court supporting affidavit, concurred with Lindiwe.

“I was standing outside Golden Grill in the company of Lingiwe while Renny was inside the shop when a uniformed police officer confronted us and said we were under arrest for loitering for the purposes of prostitution before demanding $3 from us,” said Lingiwe.

“When I demanded an explanation two other police officers emerged just when Renny was coming out of the shop and they handcuffed us.”

Pin It
 • Mobutu Sese Seko Zaire

  total rubbish, this is no longer an African socity we are now embracing maHu***E as commercial sex worker. What is this nhai Mr President

  • dusty

   ther have been lots of women wrongly arrested while going home from work.
   Why are en never arrested too? prostitution is a 2 player game.

 • Sekuru Karikoga

  Why is the reporter calling them prostitutes, a charge the Court threw out. Why not just say the court ordered the police to refund three alleged prostitutes. Prostitute izwi rekusvora rinobvisa chimiri. Madzimai aya vaitofamba vachitsvaga sipo. Chayipa chiyi kana munhu achishanda achiita basa raanogona. Dai vakati kumapurisa ndepeyi mari yekuti ndiyende kunokufadzayi prostitute would be an appropriate label. Mudzimai akawuya kwandiri achida kuvata neni ndinomupa mari asi ndosiya ndamuwudza pasi nekudenga tsika dzake dzezve chipfambi. Anotora mari obvapo akatsamwa asi pazuva iroro posaita chipfambi.

  • discourse

   the term is denigrating you are right. There is no need to be so heavy on the three

   • Sekuru Karikoga

    Tinozviziva kuti makawanda vanonzwisisa. Nhamu yotokupinzayi yangove basa rekudzidzisa zvituta.

  • mabwe

   That is the reason the writer put the word in quotation marks (‘prostitutes’) Kule Karikoga.

   • Sekuru Karikoga

    Kukura kwese handayiziva kuti munhukadzi akamira panze anotonzi “prostitite” Zvinhu zvachinji saka Ambuya vako mudzimai wangu wandakatora iri mhandara uye haana murume waakaziva i”prostitute. Usanditurire mhani muzukuru. Amai, Ambuya, madzitete nehanzvadzi dzako vese ma”prosititite.” Usandidambure muchinihini ndakara muzukuri. SK

    • mabwe

     Hezvoooo. Kutambisa nguva yangu, kuudzedanda

 • TC

  The word prostitute is quoted to change its literal meaning Mr check the headline again the reporter is spot on baba.

  • Sekuru Karikoga

   Kwete kwete. Ngatishandise mazwi nemazvo. Chamutadzisa kuti ‘suspected.’ chiyi? Ini ndiri old school saka kana uchidzidzisa ruzhinji kwete muZimbabwe chete veJournalism vanonyora zvinozivikanwa nevaverengi vese. Ma ‘standards’ kunesu vakapasa Standard 6 hatiregedzi. Sekuru K

 • Sekuru Karikoga

  Aiwaka kana ndayenda kundari kana kubhawa ndaguta ukati ndiri chidhakwa handiti zvinenge zvichiwonekwa. Pamadzimai matatu chokwadi here kuti munhu wese anesikavanhu wonzi pfambi? Zvaunodaro pane akawonekwa achitaura nemunhu rumwe kuti vayende kunovata naye achibhandarwa mari here? Kwete.

  Dai ndirini ndakawona madzimai aya moyo kutofara ndichitokumbira kuti vandibikire bota netea inechingwa chakawanzwa jam nemargarine.

  Pwere hamunzwisisi. Ini kukura kwangu vayinzi endayi kunoviya mbudzi vanhu vaya vakawoma musoro. Havanzwisisi zvinotaurwa. Inhamu yako ndikati musadaro muzukuru uyu handiti mawoko angazvimba ndichirwisana nevanhu. Nyaya iyi yanzi nemutongi anoziva mutemo hapana mhaka. Pakufunga kwako woti vaKarikoga regayi kutsiwura munyori wenhau. Ndihwo hudzvanyiriri. Mudzimai munhu, saka pamutemo tese takafanana.

  Iwe ndikawona Amai vako vamire panze, ndakandakwa ndosvikotanga kuvapuruzira magaro handiti mukweguru anokwetsura mhere iwe kutomhanya uyine mutswi uchiti rega ndirove bhinya.

  Unoti munhu commercial sex worker haunyari here kutaura izwi risina maturo. Kana iwe wakarumwa indava dzako. Chakakutadzisa kupfeka raincoat chiyi pawanga wawona kuti dhamhu razvimba nemvuru irikunaya.

  Ukaverenga zvanyorwa nevamwewo pano unotowona kuti ndiwe warasika. Kungoti isu takadzidza kare. Ndakapasa Standard 6 machewe. MuZimbabwe muno ndini mumwe wevanhu vatatu akatanga kupasa JC zvidzidzo zvese kupuhwa grade 1.